วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นาวสาวสุกัญญ่  จันทรเพชร  ชื่อเล่น  อ้นค่ะ
รหัสนักศึกษา  544188102  หมู่ 3
คบ.2 เอกการประถมศึกษา
จบจาก : โรงเรียนร่องคำ
ที่อยู่  :  136/7 ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย  จ. ร้อยเอ็ด  45230
ประสูติ :  30/30/2535
คติประจำใจ :  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
คติเตือนตน :  อย่าทำตัวให้เป็นดาวต่อเมื่อเท้ายังติดดิน
สีที่ชอบ : สีเขียว  สีฟ้า
ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่  :  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง